Inspectoratul Teritorial De Munca

Inspectoratul Teritorial De unca Arad - ITM Arad

ITM Arad este infiintat si organizat in baza Legii nr. 108/1999 si a H.G. nr. 767/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatiilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

Inspectia Muncii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu sediul in municipiul Bucuresti, si are personalitate juridica. In subordinea Inspectiei Muncii functioneaza Inspectoratele Teritoriale de Munca in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, precum si Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional de la Criscior si Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii de la Botosani.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice face parte din administratia publica centrala, fiind in subordinea Guvernului. Are rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniul muncii, protectiei si solidaritatii sociale.


Vezi si...

Comentarii nepermise