Casa De Asigurari De Sanatate

Casa De Sanatate Arad - CAS Arad

Casa de Asigurari de Sanatate Arad are personalitate juridica si un buget propriu alocat de CNAS prin aprobare de la bugetul de stat. Casa de Asigurari de Sanatate Arad gestioneaza bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate aprobat, cu respectarea prevederilor legale si a reglementarilor transmise de catre Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate, asigurand functionarea sistemului asigurarilor sociale de sanatate la nivel local.

CAS Arad intreprinde o serie de actiuni menite sa asigure echilibrul intre sumele alocate sistemului asigurarilor sociale de sanatate la nivelul judetului Arad si necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor specifice, respectiv

-controlul respectarii drepturilor asiguratilor la serviciile medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu si in conditiile legii ;
-asigurarea calitatii serviciilor medicale acordate ;
-respectarea conditiilor de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
-informarea asiguratilor in legatura cu drepturile si obligatiile ce le revin ;
-evaluarea gradului de satisfacere a acestora ;
-implementarea strategiilor stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ;
-respectarea dispozitiilor legale in vigoare aplicabile institutiei.


Vezi si...

Comentarii nepermise